top of page

Szanowni Państwo,

W związku ze stosowaniem od 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. rozporządzenie RODO, zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z informacjami o przetwarzaniu Państwa danych podczas dostarczania informacji drogą elektroniczną oraz utrzymania z Państwem kontaktu telefonicznego.

 

1.

Administratorem danych osobowych osób, które zostały podane w formularzu kontaktowym jest firma LUXOR HOTELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Lublinie 20-824, Al . Warszawska 175 A , NIP: 7123284197

2.

Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji przez Hotel Luxor obsługi zapytania, bądź realizacji zlecenia usługi.

 

3.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób, które zostały wskazane w formularzu kontaktowym, jest zgoda tych osób na przetwarzanie ich danych osobowych poprzez wysłanie formularza kontaktowego bądź maila z zapytaniem. Hotel Luxor informuje, że zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdej chwili wycofana.

 

4.

Hotel Luxor informuje, że w związku z obsługą zapytania do osób których dane osobowe zostały podane w formularzu kontaktowym mogą być wysyłane oferty dotyczące zapytania, harmonogramy imprez i inne materiały o charakterze informacyjnym związane z obsługą klienta. Podstawą prawną do takiego przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Hotelu Luxor (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Interes ten znajduje podstawę w obsłudze klienta oraz dotyczy polityki informacyjnej względem swoich klientów. W ocenie Hotelu Luxor takie przetwarzanie danych osobowych nie będzie prowadziło do naruszenia prywatności tych osób.

 

5.

Hotel Luxor informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji usług.

 

6.

Hotel Luxor informuje, że każda osoba, której dane przetwarza Hotel Luxor ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i aktualizacji. Każda osoba ma również prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania oraz do usunięcia danych osobowych.

 

7.

Hotel Luxor informuje, że dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie, a po jej ewentualnym wycofaniu – będą przechowywane w celu obrony przed roszczeniami podatkowymi i cywilnymi – przez okres przedawnienia tych roszczeń.

 

8.

Hotel Luxor informuje, że dane osobowe mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:

a. Firmom księgowym współpracującym z Hotelem Luxor,

b. Firmom informatycznym i firmom zapewniających wsparcie i zarządzanie infrastruktury IT Hotelu Luxor,

c. Podmiotom, z którymi Hotel Luxor zawarł umowy powierzenie przetwarzania danych osobowych.

d. Firmom transportowym i taksówkarskim w przypadku zamówienia dla gościa transportu lub przesyłki kurierskiej

e. Firmom świadczącym obsługę prawną dla Hotelu Luxor

 

9.

Hotel Luxor informuje, że podczas realizacji usług będzie przetwarzał dane wizualne gości gromadzone przez monitoring znajdujący się w pomieszczeniach ogólnodostępnych hotelu. Dane pozyskane z monitoringu usuwane są maksymalnie po 14 dniach od daty ich rejestracji.

bottom of page